Change Bees

Het Virtual Change Office is een schaalbaar concept om de besluitvorming op basis van betrouwbare informatie te verbeteren. We zien te vaak dat één of meerdere projecten vertragen doordat de informatie niet goed of onvolledig is. Hierdoor stagneert de besluitvorming. ook zien we regelmatig dat besluiten niet worden genomen omdat er te veel naar de inhoud van het project wordt gekeken in plaats van naar de impact van het project op de organisatie.

Door de verandering als proces te borgen in VCO, wordt het resultaat van de verandering voor de organisatie tastbaar, meetbaar en blijft dit geborgen voor de toekomst. Aangezien gedurende het hele veranderingstraject de toegevoegde waarde van de lopende projecten wordt gespiegeld aan de strategie van de organisatie, wordt zo de outcome van de projectorganisatie maximaal verenigd met de bedrijfsstrategie.

  • Soort project: restyle huidige huisstijl
  • Datum: Juni 2020

Geïnspireerd?

Neem contact op met Erik!

Menu
Call Now Button