Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsvoering. Wij zijn ons bewust van onze impact op mens, milieu en samenleving. Dit vertalen wij naar de thema’s duurzaamheid, arbeids- en mensenrechten en ethiek. 

Bewustwording is al een eerste stap richting een verbetering. Op het gebied van duurzaamheid stellen wij ons constant de vraag: Wat is onze footprint op het milieu, en hoe kunnen wij deze zo klein mogelijk houden? Dat kan gaan om kleine dingen zoals carpoolen en de keuze voor duurzame energie tot aan contact met onze leveranciers om de impact van de grondstoffen en halffabrikaten zo klein mogelijk te houden. Zo heeft een leverancier voor onze interieur-tak laten weten dat ze als doelstelling hebben om eind 2021 minimaal 85% van de halffabrikaten PVC-vrij te kunnen leveren. 

Voor onze collega’s, afnemers en leveranciers proberen wij de relatie zo prettig mogelijk te houden. Voor de collega’s volgen we uiteraard de CAO (SIGN) maar we realiseren ons dat dit het minimale is waar we recht op hebben. Waar gewenst kijken we waar er ruimte is om het onze mensen zo veel mogelijk naar de zin te maken. Uiteraard vraagt dit veel flexibiliteit in de planning en administratie maar als dit de sfeer en werkvreugde verhoogt hebben we dat er graag voor over. Leveranciers en klanten en zelfs collega-bedrijven kunnen altijd een beroep doen op onze welwillendheid en flexibele opstelling. Wij denken graag mee met verbeteringen en oplossingen en stellen onze expertise en ervaring graag ter beschikking. 

EcoVadis-beoordeling richt zich op vier thema’s: milieu, arbeids- en mensenrechten, ethiek en duurzaam inkopen.

Alvasi heeft als doelstelling zo duurzaam en maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Dat wil zeggen dat wij zoveel mogelijk rekening houden met de gevolgen van onze activiteiten op mens, milieu en samenleving. Te denken valt aan het verbeteren van werkomstandigheden, onze footprint op het klimaat te verkleinen en zorg te dragen voor onze omgeving. 

De sign-industrie behoort niet tot de top-vervuilers in Nederland, maar onze grondstoffen en halffabrikaten dragen over het algemeen niet bij aan een beter milieu. Wij zijn in gesprek met onze leveranciers, die daar overigens zelf ook fanatiek mee bezig zijn, om te kijken waar duurzamere alternatieven mogelijk zijn. Zo heeft onze leverancier voor ons interieur-assortiment als doelstelling om eind 2021 voor 85% PVC-vrije halffabrikaten te leveren. 

We proberen zo min mogelijk afval te produceren. Het afval dat er is wordt waar mogelijk gescheiden aangeboden. Wij hebben gekozen voor een lokale ondernemer die zelf vergaande duurzame doelstellingen nastreeft. 

Plaatselijke sportverenigingen en lokale culturele instellingen hebben regelmatig onze belangstelling. Waar mogelijk steunen wij deze met een sponsorcontract. Ook zijn we lid van verschillende businessclubs en ondernemersverenigingen rondom Nieuwleusen en Staphorst. Zo houden wij als ondernemers elkaar een beetje in de gaten en versterken wij de plaatselijke ondernemerszin. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.

Menu
Call Now Button